WETSVOORSTEL, ter veralgemening van de derdebetalersregeling

Wetsvoorstel ingediend door de dames Maya DetiŤge en Karin Jiroflťe en de heer Alain Mathot.

SAMENVATTING Dit wetsvoorstel regelt de veralgemening en automatisering van de derdebetalersregeling. De derdebetalersregeling is een systeem dat het voorschieten van kosten voor geneeskundige verstrekkingen door de patiŽnt voorkomt. Nu al is de derdebetalersregeling een principieel en wettelijk bepaalde maatregel waarvan echter weinig gebruik wordt gemaakt. Oorzaak hiervan zijn wettelijke en administratieve hindernissen, de complexiteit van de maatregel, het gebrek aan informatie bij alle betrokken partijen, de beperkte mondigheid van patiŽnten en hun vrees door hun vraag gestigmatiseerd te worden als financieel onbemiddeld. Om dit te voorkomen wenst de indienster van de derdebetalersregeling een recht te maken. Voortaan zal het voordeel automatisch worden toegekend.

[KEER HIER TERUG NAAR DE HOOFDTEKST]

De volledige parlementaire tekst vindt u hier : http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0834/54K0834001.pdf

Amendement van het reeds ingediende wetsvoorstel ter veralgemening derdebetaler. 

De veralgemening van de derdebatalersregeling, kan enkel maar een goede oplossing zijn.  Indien voor alle patiŽnten, ongeacht hun verzekeringsstatuut, hetzelfde (hoogste) remgeld wordt aangerekend. Dit maakt het voor de zorgverleners veel eenvoudiger. Op dit ogenblik is dat bij de huisarts 4 euro. 
Daarna betaalt de V.I. het rest-ereloon aan de zorgverlener. En betaalt de V.I. en het overtollig betaalde remgeld(3 euro = de verhoogde tegemoetkoming) terug aan de patiŽnten met Verhoogde Tegemoetkoming.  De zorgverlener kent de verzekeringsstatus van de patiŽnt dan niet(net zoals specialisten in het ziekenhuis). Hij hoeft dat ook niet te weten. Het verzekeringsstatuut van zijn patiŽnt, mag immers zijn behandelingswijze, zijn voorstellen tot behandeling niet beÔnvloeden.Zie bijlage IV

Bovendien moet de huidige werkwijze van elektronische facturering volledig worden herzien.  Het moet evolueren van het huidige post-controle systeem naar een online pre-controle systeem (zie verder).

Wat is er mis met het huidig systeem van e-Facturatie?

De e-facturering door artsen in MyCareNet is gegroeid vanuit de oude denkwijze en werkwijze van facturering door de ziekenhuizen.

Met software die door elk ziekenhuis(of groep) apart wordt ontwikkeld, worden elektronische bestanden aangemaakt volgens een ingewikkelde lay-out opgelegd door het RIZIV.  Doordat er zo nogal wat fouten insluipen. Worden facturen geheel of gedeeltelijk geweigerd door de VI.  Zij maken dan bestanden aan met de geweigerde facturen. De V.I.  ontwikkelenden elk afzonderlijk hun controle software.  De uitwisseling verliep in den beginnen met magneetbanden. Er was nog geen internet. De uitwisseling verloopt nu misschien via internet, dat weet ik niet.

Naar analogie moeten artsen nu ook dergelijke ingewikkelde e-fac bestanden indienen. Ze kunnen deze bestanden niet zelf opmaken en moeten dus beroep doen op de service en software van bedrijven die daar flink aan verdienen, tot 5% op het geÔnde bedrag.  Dat is 10 keer meer dan de 0,56% van Bancontact.  Bancontact parasiteert zo op onze economie. En omdat GRATIS niet bestaat. Worden de inning en software kosten, dan eigenlijk betaalt door de ziekteverzekering. Zo parasiteren die softwarehuizen op onze ziekteverzekering.  Want artsen zullen extra vergoedingen eisen aan het RIZIV.  Wat toch normaal is, niet ?

Voorstel tot verbetering van de huidige e-facturatie in MyCareNet.

Maak een nieuwe module in MyCareNet of maak een aparte website voor onmiddellijke facturatie.

Dit kan poepsimpel opgelost worden dankzij de CLOUD-technologie en Server Based Computing met een website-app waarbij 
de zorgverlener zich aanmeldt (best met e-ID).
Het nationaal nummer van de patiŽnt ingeeft (best via e-ID kaartlezer, maar kan ook door barcode op geel kleefbriefje of op e-ID in te scannen). 
De datum en het uur zijn al ingevuld, maar kunnen geantidateerd worden. 
De zorgverlener tikt zijn nomenclatuurnummer(s) in (die de App toelaat volgens de geldende regelgeving; specialiteit, accreditering en conventionering van de zorgverlener; en het verzekeringsstatuut en de leeftijd van de patiŽnt; datum en uur van de prestatie),
en klaar is kees. 

Bij een nieuwe aanmelding, kan de Cloud, de zorgverlener onmiddellijk naar de laatst gebruikte module brengen onder de hoedanigheid (burger,zorgverlener, gemachtigde) waarmee hij laatst was aangemeld. 

Bovendien kan de Cloud, ook het laatst gebruikte nomenclatuurnummer vooraf al invullen of voorstellen.  Wat tijdsbesparend is voor een zorgverlener die op pad is voor huisbezoeken, of die in zijn praktijk een aantal uren na elkaar consultatie houdt.
Met een ingebouwde kassa functionaliteit, kan de App zelfs zeggen hoeveel de zorgverlener moet teruggeven op een ingetikt, ontvangen bedrag.
Zo kan de zorgverlener in geen tijd, zijn facturatie in real time, administratief verwerken.

Als je fraude wil voorkomen kan de App vragen, dat de patiŽnt zijn e-ID PIN ingeeft voor toestemming.  Er moet altijd de mogelijkheid zijn dat de arts,zorgverlener op woord van eer verklaart dat, de patiŽnt fysisch op psychisch niet instaat is de PIN in te geven.  Er moet ook de mogelijkheid zijn om later te factureren om reden van technische defecten (de apparatuur van de zorgverlener, de communicatie over het internet  of IT-services van de overheid )

Deze simpel te ontwikkelen applicatie kan aangeboden worden door de overheid of Intermut. En ze jaagt de artsen (en dus de ziekteverzekering) niet op kosten. Ook thuisverpleegkundigen,tandartsen en kinesisten zouden deze App kunnen gebruiken.

Zorgverleners hoeven geen regelmatige, gevaarlijke(kinderziekten) updates te installeren op hun persoonlijke PC's.  De website-App wordt in de Cloud, up-to-date gehouden door Intermut of de overheid.  Foutieve indiening van facturen is daardoor uitgesloten. De V.I. hoeven geen controle software meer te gebruiken en te ontwikkelen. Zorgverleners hoeven geen foute facturen meer te herwerken.

De App is ook beschikbaar op mobiele apparaten zoals smartphone en tablet.  Belangrijk voor bezoeken aan huis bij de patiŽnt.

We kunnen alle patiŽnten, ongeacht hun verzekeringsstatuut, hetzelfde (hoogste) remgeld laten betalen.  Dit maakt het voor de zorgverleners veel eenvoudiger.  Daarna betaalt de VI het rest-ereloon aan de zorgverlener.  En betaalt de V.I. het overtollig betaalde remgeld terug aan de patiŽnten met Verhoogde Tegemoetkoming.

De voordelen van e-facturatie blijven bestaan.

Technisch

Het is de bedoeling dat het een Thin Client App wordt, waarvan dus de hoofdbrok van de software vooral Server Based is. Waardoor de hoeveelheid data over het internet zeer beperkt kan zijn. Niet alleen om de snelheid te verhogen. Maar ook om het dataverbruik en dus de telecom kosten te beperken. De Thin Client App bevat grafische elementen en opmaakprofielen zodat deze niet over het internet moeten worden verstuurd.  Op de Server draait alle controle -en verwerkingssoftware en de verbinding met de RIZIV databases. Ik zou nog technische details kunnen geven voor de beveiliging, maar ga het bij een verwijzing laten "Extending the Belgian eID technology with mobile security functionality" in PDF-document

Administratief

Reeds in 1998 stuurden ziekenhuizen via Medibridge(Nu Medimail) bericht van opname/ontslag aan de betrokken huisarts, op dezelfde dag nog.  Het moet dus mogelijk zijn dat ziekenhuizen nu in realtime een opname/ontslag aan het RIZIV of V.I. doorsturen.  Dit is van belang om de realtime facturatie door een zorgverlener te kunnen controleren of de patiŽnt niet in het ziekenhuis ligt of lag.
Dit kan ook nuttig zijn voor de politiediensten die vermiste of gezochte personen willen zoeken. Maak een verbinding met de RIZIV database en de opsporingsdatabase. Zodat de politie onmiddellijk een melding krijgt wanneer een gezochte persoon zich aanmeldt of opgenomen is in een ziekenhuis of wanneer een zorgverlener een gezochte persoon e-factureert.

Dan rest er nog het probleem van overleden personen.  Er kan enkele dagen vertraging zitten op het melden van overlijden in het rijksregister.  In uitzonderlijke gevallen kan dus per ongeluk foutief gefactureerd worden op naam van een overleden patiŽnt.  Dit kan voor die uitzonderlijke gevallen retro-actief worden rechtgezet.  Door de zorgverlener een bericht te sturen in zijn e-health mailbox, persoonlijke  mailbox of een realtime melding bij de eerstvolgende e-facturatie.  Met de melding dat de foutieve facturatie opnieuw moet worden ingebracht, met in bijlage alle gegevens over die bewuste facturatie.  Het foutief uitbetaalde ereloon zal automatisch in mindering worden gebracht bij de eerstvolgende uitbetaling door de V.I. aan de zorgverlener.

Er bestaat reeds een applicatie van Intermut

De Applicatie van Intermut die reeds bestaat is "Patient Healthviewer" voor Windows, MacOS en Linux. Helaas nog niet beschikbaar voor Android en iOS, waarop meer dan 80% van de mobiele apparaten(smartphone en tablet) draaien.
De toegang tot e-toepassingen met gebruik van de belgische e-ID is nu ook mogelijk op smartphone en tablet

Ik weet niet of deze App al mobielvriendelijk is gemaakt.

Vitalink is de Werkgroep ICT van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg

En je kan een aanvraag indienen voor een nieuw te ontwikkelen App : http://www.vitalink.be/Vitalink/Zorgverleners/Ontwikkeling/Aanvraag-nieuw-project/


[KEER TERUG NAAR BIJLAGE III]

[KEER TERUG NAAR HOOFDTEKST]